Wärtsilä over energietransitie, verduurzaming én digitalisering

Maritiem

Wärtsilä over energietransitie, verduurzaming én digitalisering

In gesprek met Wim Evenhuis, Manager Business Processes

Als er één sector letterlijk en figuurlijk veel in beweging is, is het wel de maritieme sector. Een sector die volop te maken heeft met de energietransitie, verduurzaming én digitalisering. In onderstaand interview spreken we met Wim Evenhuis, Manager Business Processes bij Wärtsilä. Wärtsilä is marktleider op het gebied van geavanceerde technologieën en totaaloplossingen voor de hele levenscyclus voor de maritieme en energiemarkt. Wat is de visie van Wim op digitalisering, met name in de serviceprocessen van hun organisatie? En met welke (duurzame) ontwikkelingen moeten we rekening houden nu, maar ook in de nabije toekomst? Hij neemt ons mee.

Groener worden

Kun je je nog herinneren hoe je vroeger de pakjesboot van Sinterklaas tekende? Precies… een schip met ronde raampjes en drie schoorstenen erop waar rook uit kwam. Dat is het beeld wat je had wanneer je dacht aan een schip. Die rookpluimpjes mogen niet meer. Een grappige beeltenis die we allemaal herkennen. Vandaag de dag staat ook de scheepvaart onder druk en deze moet steeds groener. Een belangrijke ontwikkeling die Evenhuis aanstipt. ‘‘De wereld moet groener en hierdoor moet de CO2-uitstoot naar beneden. Ook bij Wärtsilä houden we ons bezig met dit vraagstuk. En dus zie je verduurzaming terug in de digitalisering binnen de gehele maritieme sector, maar ook zeker binnen Wärtsilä.’’ Wim ziet dat er steeds meer gekeken wordt naar de vormgeving van het schip om onder andere het brandstofverbruik en de uitstoot te verminderen. ‘’Dat start eigenlijk al in het ship design. Hierin worden diverse parameters in beeld gebracht, waardoor we ervoor kunnen zorgen dat onze schepen voldoen aan de eisen en de brandstof consumptie terug kan worden gebracht.’’

 

Zonne-energie

Daarbij is het gebruik van zonne-energie een interessante ontwikkeling.

De focus zit op het compleet zelfvoorzienend maken van schepen. Hiermee worden zeecontainers voorzien van grote accu’s. Deze worden aan wal geladen. Zij hebben een groot oplaadstation om energie in op te slaan. Hiermee kunnen gedurende een vaart schepen zelfvoorzienend worden in elektra.’’

 

De rol van digitalisering

Wärtsilä voorziet haar klanten in de complete installaties welke voor de voortstuwing van de schepen zorgt. Denk hierbij aan motoren, as-leidingen, schroefinstallaties, maar ook watersystemen. ‘’We zorgen voor de voortstuwing binnen het schip. Waarbij je ziet dat we veelal bezig zijn met nieuwbouw, maar de digitalisering zit hem ook in de service kant van onze dienstverlening.’’ En die digitalisering is noodzakelijk, geeft hij aan. ‘’Er is een noodzaak. Je wil ook de concurrentie voorblijven. Waarbij het belangrijk is om continu in de toekomst te kijken, hoe kunnen we verbeteren om onze klanten nog beter van dienst te kunnen zijn. De rol van digitalisering is enorm groot. Maar je moet het wel op een juiste wijze toepassen. Je moet alleen die componenten pakken die ook voor je bedrijfsprocessen van belang zijn. Ze moeten daadwerkelijk een toegevoegde waarde hebben.’’

 

Autonoom varen

Daarnaast ziet Evenhuis een grote sprong als het gaat om autonoom varen. Waarbij sensoren meer gebruikt worden om schepen autonoom te laten varen. ‘’Er zijn een aantal succesvolle tests gedaan om schepen zelfstandig een haven binnen te laten varen, die zichzelf aanmeren en aan de kade vastankeren. Een gave ontwikkeling welke ik vele malen groter zie worden de komende jaren.’’

De grootste belemmering

De grootste belemmering die hij dan ook ziet zit niet in de technologie. ‘’De technologie is er klaar voor. Maar de mensen die ermee omgaan moeten er ook klaar voor zijn. Dan heb je wel het systeem in place, maar niet de mensen. We zien dat de systemen vaak harder gaan dan de changes binnen een organisatie. Het is daarom cruciaal dat je hen meekrijgt in je visie en de technologieën.’’


Condition Based Monitoring

Wat de verdere visie van Wim op digitalisering is? ‘’Binnen onze sector zie ik een steeds groter wordende rol van digitalisatie, zoals bijvoorbeeld Condition Based Monitoring. Hiermee volg je met sensortechnologie de installaties binnen de schepen gedurende de tijd dat ze in bedrijf zijn. Door afwijkende patronen te herkennen, kan je deze informatie terugsturen naar de nodige engineers. Op deze manier kan je uitval van schepen voorkomen’’ Het draait in de maritieme sector om timing. Het is vaak lastig om aan te geven wanneer een schip exact aankomt in de haven en als het schip eenmaal in de haven is wil men zo snel mogelijk weer uitvaren. Flexibiliteit en het voorkomen van uitval zijn dan cruciaal. De ‘’boot missen’’ kan voor grote issues zorgen.

 

Microsoft Power Platform

Een cruciale rol om dit soort ontwikkelingen op global niveau te kunnen uitvoeren, maakt dat je ook lokaal stappen moet zetten. Garansys is partner van Wärtsilä Nederland om de lokale business applicaties te ondersteunen. ‘’Zoals voor vele organisaties is de toegangscontrole voor al onze faciliteiten een belangrijk aandachtspunt. Garansys helpt ons momenteel met het extracten en verrijken van de juiste data uit een rapportage afkomstig vanuit een global systeem. Dit zorgt dat vanuit die databron de data op een juiste wijze geformatteerd wordt naar de lokale business applicatie voor de toegangscontrole.’’ Voor een organisatie als Wärtsilä is het van groot belang dat dit zo soepel mogelijk verloopt. Denk hierbij aan de toegang voor een serverruimte maar ook de reguliere kantoorruimtes.  In de zoektocht naar een juiste wijze om dit te doen ging hij in gesprek met Garansys. Het werken met het Powerplatform van Microsoft bleek de juiste oplossing. ‘’PowerAutomate gaat ervoor zorgen dat deze data op een juiste manier beschikbaar komt.’’ Een interessant traject welke Evenhuis, Garansys absoluut toevertrouwd.

De oplossingen in de IT-sector volgen elkaar in rap tempo op. En die dynamiek heeft dus ook zijn impact op de maritieme sector. De digitalisering in de scheepvaart is in volle bloei. En Evenhuis verwacht dan ook steeds verdergaande oplossingen. Deze zullen zich de komende jaren nog meer manifesteren.

Pasfoto

Wie is Wim Evenhuis:

Wim Evenhuis begon in 2002 bij Wärtsilä. Evenhuis is gespecialiseerd in het implementeren van ERP-systemen en continuous improvement. Zijn passie ligt bij het in kaart brengen van processen of werkwijzen en te kijken waar er verbeterd kan worden. Waarbij hij zich altijd richt op hoe een systeem de proceskant kan ondersteunen. Zijn visie is dat een systeem er moet zijn om alle bedrijfsprocessen die je hebt op een zo efficiënt mogelijke wijze te ondersteunen.

Rlxgaransys 2 0057 Michiel

Meer weten? Neem contact op.

Michiel Leenaers

Business Development
06-14688177
m.leenaers@garansys.nl