Hoe resultaatgericht is jouw IT-organisatie?

Maritiem

Hoe resultaatgericht is jouw IT-organisatie?

Tips in het toepassen van resultaatgericht werken binnen de maritieme sector

Het opzetten van IT-trajecten met een resultaatverplichting doet steeds meer opgang. We zien steeds vaker dat een vorm van resultaat ook gebruikt wordt bij IT-aanbestedingen binnen de maritieme sector. Hoe resultaatgericht is jouw IT-organisatie nu? Weinig organisaties weten hoe ze op resultaat moeten sturen. We zijn veel meer gewend om te sturen op input: hoeveel mensen zijn nodig? Wat is de uren inschatting? Hoe groot moet het team zijn? Hoog tijd voor een deep-dive in wat resultaatgericht werken nu precies is en vooral hoe je dit succesvol kunt toepassen in (IT)projecten.

Resultaatgericht werken betekent actief bezig zijn met het behalen van bepaalde doelstellingen of resultaten tijdens je werk. Elke activiteit heeft een link met de doelstelling. Dat betekent ook dat je moet weten waarom dat resultaat zo belangrijk is. Dit heeft positieve effecten op de efficiëntie en productiviteit, het aantrekken van gewilde werknemers en het creëren van duidelijkheid voor een team. Resultaatgericht werken betekent dat je niet zomaar aan een project of klus begint, maar altijd een helder einddoel voor ogen hebt: je bestemming en een plan hoe je denkt daar te komen. Resultaatgericht werken betekent ook dat je soms moet afwijken van dat plan om het eindresultaat niet uit het oog te verliezen. Het sturen op resultaat of output is daarin erg belangrijk, maar in de praktijk zien we juist vaak dat er op input of proces wordt gestuurd. We zijn gewend om te kijken naar de input (“Hoeveel uur is daarvoor nodig”) en sturen daarop. Om resultaatgericht te werken, is sturen op de output juist essentieel.

Een veelgebruikte doelstelling en output-meting

In de maritieme sector, bijvoorbeeld bij agencies, wordt vaak gekeken naar het resultaat uitgedrukt in agency-fee: wat is de (gemiddelde) fee voor dry-cargo en tankers bijvoorbeeld? Of het gemiddelde brandstofgebruik per reis?Valkuilen van resultaatgericht werken
Welke output je ook meet: er zijn valkuilen verbonden aan resultaatgericht werken. Het langdurig focussen op prestaties en resultaten kan leiden tot frustratie wanneer doelen niet worden behaald. Dan is het goed een ‘lerende omgeving’ te creëren en met elkaar de vraag te stellen: hoe komen we wel tot het beoogde resultaat? Dat voorkomt spanningen en competitief gedrag tussen collega's. Bovendien leer je slimmer werken in plaats van harder werken.

Hoe resultaatgericht is jouw IT-organisatie?
Dat is natuurlijk een gewetensvraag, die jij vooral zelf kan beantwoorden. We hebben wel tips die samen ervoor zorgen dat je focust op het resultaat.

  1. Weet waarvoor je het doet

Welk probleem los je op of welke ambitie maak je waar? Resultaatgericht werken houdt in dat je je focust op het bereiken van specifieke doelen en dat je je daaraan verbindt of dat nu een individu, team of afdeling is. Dat kan alleen als je ook weet waarom: het zorgt voor een gevoel van zingeving en urgentie. Niemand is gebaat bij de vraag ‘hoeveel uren heb je vandaag gemaakt?’ Dat is input. Het gaat erom hoeveel dichter je op je gewenste resultaat bent gekomen.

  1. Definieer het resultaat

Dit kan op allerlei manieren en meestal omvat het resultaat op zijn minst twee componenten: de output, of snelheid, en de geleverde kwaliteit. Het is zaak om de juiste balans te vinden tussen snelheid en kwaliteit. Vaak worden projecten gestart met strakke deadlines en ambitieuze doelen, terwijl er nog niet genoeg tijd is genomen om de risico’s te inventariseren en de juiste maatregelen te treffen. Dit kan leiden tot onvoorziene vertragingen en hogere kosten. Een ander aspect is dat dit toch echt een andere werkwijze is, die voor sommigen wennen is; zeker in de IT is werken op basis van uren heel gebruikelijk, dit in tegenstelling tot werken op resultaat.

  1. Zichtbaar maken van de voortgang en tussentijds bijsturen

Hoe motiverend is het om te weten dat het resultaat steeds dichterbij komt. Definieer daarom voortgangscriteria en maak deze zichtbaar voor alle stakeholders. Dat kan zijn in de vorm van een heldere rapportage of aantrekkelijke dashboarding. Op deze manier kunnen bovendien problemen snel worden opgespoord en kan er tijdig worden bijgestuurd. Resultaatgericht werken betekent dan ook: acties en beslissingen nemen die gericht zijn op het behalen van je doel, ondanks problemen, afleidingen of tegenslagen.

  1. Vier het succes

Vaak wordt dit vergeten maar als het beoogde resultaat geboekt is, pak dit moment dan en vier het resultaat, bij voorkeur met zoveel mogelijk stakeholders!


Conclusie

Al met al is resultaatgericht werken voor IT-trajecten geen gemeengoed, maar zeker niet onmogelijk. Het vereist wellicht meer ‘voorwerk’ omdat de achterliggende reden, het heldere resultaat en de manier van voortgang meten bepaald moeten worden.  En ja, het is even wennen. Maar dat levert wel zekerheid over het resultaat, een gemeenschappelijk doel, een groter lerend vermogen en minder kans op ‘mislukte’ IT-trajecten. Bij Garansys zit resultaatverplicht werken in ons DNA. Met meer dan 10 jaar ervaring in resultaatverplicht werken – of het nu gaat om IT-oplossingen of de inzet van Agile teams- helpen we graag organisaties naar IT-resultaat.

 

 

Rlxgaransys 2 0057 Michiel

Meer weten? Neem contact op.

Michiel Leenaers

Business Development
06-14688177
m.leenaers@garansys.nl