Wat je moet weten over ‘Team-as-a-Service’

Algemeen

Wat je moet weten over ‘Team-as-a-Service’

Wat is ‘Team-as-a-Service’? Wij zien het als een dienstverleningsvorm die onafhankelijk is van het individu, waarbij een opdrachtnemer zorgt voor de inzet en het productief maken van een IT-team, dat vrijwel altijd werkt volgens Agile en DevOps principes. Het team wordt in de regel aangestuurd door een Product Owner van de klantorganisatie die keuzes maakt en prioriteert. Het gehele team weet wat het achterliggende doel is en elk teamlid kent zijn/haar rol. Scrummaster, techlead/architect, development en test/QA zijn altijd vertegenwoordigd. De teamomvang varieert van vier tot tien personen.

RL403619

Geen grip?

Vanuit opdrachtgevers hoor ik vaak: met zo’n team heb ik helemaal geen grip! Niets is minder waar. Vaak leeft het beeld nog dat grip betekent: zicht op een individu. Terwijl het logischer is om te kijken naar de teamprestatie als geheel: wat is de bijdrage van het Agile-team aan de doelen? Deze 'output' kan op diverse manieren gemeten worden, denk aan aantallen storypoints, aantal ‘verbrande uren’ of het aantal opgeleverde functiepunten. Hoe dan ook: het levert meer grip dan kijken naar individueel gemaakte uren.

Waarom maken klanten hiervan gebruik?

Steeds meer profit en non-profit organisaties gebruiken deze teams-dienstverlening. Klanten noemen vaak als redenen om dit te doen:

  • Versnelt onze IT-productie
  • Maakt ons schaalbaar en flexibel
  • We hoeven de teamleden niet zelf te zoeken en individueel te onboarden
  • Het team levert continuïteit
  • Geen HRM-inspanning nodig
  • Klant heeft regie over het team en zicht op voortgang

Natuurlijk gaat dit niet vanzelf. In de regel heeft een team één tot twee maanden nodig om ingebed te raken in de organisatie en de werkwijze af te stemmen op die van de klantorganisatie. Denk aan Agile tooling en rituelen, doelarchitectuur, maar ook afspraken over teamdagen, wijze van communiceren en rapportage etc.

Garansys Agille Teams

Sprint 0

Voorafgaand aan de gebruikelijke sprints waarin functionaliteit wordt gerealiseerd en opgeleverd, adviseren wij altijd een sprint 0 in te plannen voor het team en de stakeholders rondom het team. Daarbij vinden wij het nodig tijd te besteden aan teamvorming (de mens maakt immers nog steeds het verschil) en persoonlijke kennismaking. Daarnaast worden ook afspraken gemaakt over de te leveren ‘prestatie’ per periode. Bij Garansys doen wij dit bijvoorbeeld in de vorm van gemiddeld op te leveren functionaliteit per periode, uitgedrukt in functiepunten. Dit laatste geeft de opdrachtgever zekerheid en grip op de output en daarmee inzicht op welke termijn zijn doel wordt gehaald. Een voorbeeld rapportage is bijvoorbeeld bijstaande afbeelding.

In de markt zien wij steeds meer vraag naar deze manier van werken. Ook overheidsaanbestedingen draaien meer en meer om ‘het leveren van Agile teams’. En zoals een opdrachtgever onlangs zei: “Het draait nu als een zonnetje, ik ben zo tevreden met deze manier van werken.”

Roblipsiusxgaransys 0009 Marjon

Meer weten? Neem contact op!

Marjon van Schaik

Business Development
06-10922020
m.schaik@garansys.nl