Wat betekent de nieuwe pensioenwet voor verzekeraars?

Verzekeringen

Wat betekent de nieuwe pensioenwet voor verzekeraars?

Alle Nederlanders die via een werkgever pensioen opbouwen (of hebben opgebouwd) gaan de effecten merken van de nieuwe Wet toekomst pensioenen, die op 1 juli 2023 in werking is getreden. Werkgevers, werknemers, pensioenfondsen en pensioenverzekeraars hebben tot 1 januari 2027 de tijd om hun regelingen aan de nieuwe wet aan te passen. Voor de individuele werknemer betekent die wet nogal wat, zegt Walter Smit, senior enterprise architect van Athora Netherlands (de moedermaatschappij van Reaal en Zwitserleven). ‘Iedereen krijgt straks een individuele pensioenpot én inzicht in de ontwikkeling van het rendement daarvan. Daarbij staat de uitkering niet meer vast. Zo wordt transparant gemaakt dat de hoogte van het pensioen niet gegarandeerd is.’

Topbanner Vierkantetafel

Pensioenpot individualiseren

Niet alleen voor werkgevers en werkgevers heeft de nieuwe wet consequenties, maar zeker ook voor pensioenfondsen en -verzekeraars. Lucien Zalbin, directeur IT bij Athora Netherlands, legt uit: ‘Met name voor de fondsen heeft de wet een enorme impact. Nu is het zo dat elk pensioenfonds één grote pot met geld heeft. In korte tijd moeten ze dit gaan verdelen over alle individuele deelnemers. Je ziet nu al dat de met name wat kleinere fondsen niet meekunnen met deze ontwikkeling. Zij sluiten zich aan bij een groter pensioenfonds, of bij een pensioenverzekeraar.’

Kansen voor pensioenverzekeraars

Het effect van de Wet toekomst pensioenen op een pensioenverzekeraar is weliswaar wat kleiner – vooral de manier van premieberekening verandert – de kansen voor verzekeraars zijn interessant. ‘In de wet is al best veel vastgelegd,’ zegt Smit, ‘en goed kunnen beleggen blijft nog steeds belangrijk voor een verzekeraar. Maar vooral in het onderdeel keuzebegeleiding zit genoeg ruimte voor verzekeraars om zich te onderscheiden. Dit wil zeggen dat er kansen liggen in het goed begeleiden van individuele deelnemers, gedurende hun hele loopbaan. Denk daarbij aan duidelijk antwoord geven op vragen over bijsparen, langer doorwerken, de gevolgen van inflatie, en ga zo maar door. Persoonlijk en relevant communiceren met iedere individuele deelnemer, daar zit de grootste kans.’

Roblipsiusxgaransys 0081 2

De essentiële rol van data

Deze kansen betekenen wel iets voor de digitalisering van die verzekeraars. Ze moeten zoveel mogelijk data van klanten gaan verzamelen, daar uiteraard eerst toestemming van die klanten voor krijgen, en vervolgens al die data helder gaan ontsluiten. Smit: ‘Een van de uitdagingen wordt hoever je precies gaat met het verzamelen van data. Beperk je je tot de gegevens uit het nationale pensioenregister in combinatie met de pensioenaanspraak bij jou als verzekeraar? Of betrek je meer financiële gegevens van een persoon om hem of haar helder inzicht te geven? Denk aan mogelijke erfenissen, overwaarde van een woning en elders opgebouwd kapitaal.’ Een andere uitdaging wordt het volgen van een klant gedurende diens hele carrière. Zalbin: ‘Onze eigen ambitie is om de hele klantreis van alle deelnemers zo goed mogelijk digitaal te ondersteunen. Je moet als verzekeraar in elk geval op ieder moment in staat zijn de klant helder inzicht te bieden in waar hij staat met zijn pensioen en welke keuzes welke gevolgen hebben. Dat betekent dat je aan de voorkant moet zorgen voor een feilloos werkend platform, ook op smartphones en tablets, en aan de achterkant voor voldoende en goed gekoppelde data, aangepaste producten en processen et cetera. Een lang verhaal kort, de rol van individu-gerelateerde data wordt na de invoering van deze nieuwe pensioenwet belangrijker dan ooit.

Om tot al deze veranderingen te komen, dienen de informatiesystemen van verzekeraars en pensioenfondsen sterk te moderniseren. Zalbin: ‘In het algemeen was altijd sprake van focus op automatisering van activiteiten via STP, met gebruik van veelal traditionele monolithische administraties. Dit eventueel gekoppeld met portalen, een deel workflow en koppelingen naar financiële systemen. Nu moet de switch gemaakt worden naar volledige digitale serviceverlening.’ De pensioenadministratie na de WTP is eigenlijk voor alle verzekeraars en fondsen gelijk en eenvoudig, zegt Zalbin. ‘De dynamiek zit veel meer in die digitale klantbediening. Iedere verzekeraar zal zich moeten afvragen of de bestaande administratiesystemen gehandhaafd moeten en kunnen worden. Deze dienen net als nu aangesloten te zijn op de financiële systemen. Maar gericht op de klantreizen zullen BPM- en CRM-systemen moeten worden toegevoegd om de klantinteracties te digitaliseren en te personaliseren. Hierbij is goed gebruik van data, en dus van goede datasystemen – van binnen en buiten het bedrijf – een must.’

Roblipsiusxgaransys 0009 Marjon

Meer weten? Neem contact op!

Marjon van Schaik

Business Development
06-10922020
m.schaik@garansys.nl