‘Resultaatverplichte IT-opdrachten worden bij het Rijk steeds bekender en beminder’

Overheid

‘Resultaatverplichte IT-opdrachten worden bij het Rijk steeds bekender en beminder’

Als contractmanager bij de categorie ICT-professionals Rijk bewaakt en monitort Marcel Staps samen met zijn collega’s alle raamovereenkomsten waarbij externe ICT-professionals bij het Rijk worden ingezet. ‘Dus niet alleen de contracten over de ICT-inhuur met inspanningsverplichting, maar ook de resultaatverplichte ICT-/IV-opdrachten (RVICTO) en de strategische-adviescontracten’, zegt Staps. Bij dit contractmanagement valt hem ten minste één trend op. ‘Resultaatgerichte IT wordt bij de Rijksoverheid steeds bekender en beminder. Dat heeft overigens wel een tijd geduurd, want al vanaf 2017 zijn we met resultaatverplichte contracten bezig. Waarbij de Commissie Elias als aanjager heeft gefungeerd. Pas sinds enkele jaren merken we echt iets van die toegenomen bekendheid.’

Containerschip

Concreet merkt Staps de gestegen interesse aan het grotere volume van de contracten. ‘Rond 2017 hadden we één contract, waarbij het ministerie van VWS en SZW betrokken waren. Momenteel hebben we twee, veel omvangrijkere contracten. Zoals VWS+, waarbij negen ministeries en één ZBO betrokken zijn. Dat zegt wel iets over deze trend.’ Staps vergelijkt het resultaatverplicht contracteren geregeld met een containerschip. ‘Waarbij het schip zelf staat voor het hele contract en de afzonderlijke containers voor de opdrachten in de markt. Een container kan bijvoorbeeld een agile team zijn voor diverse applicatiediensten, maar ook een opdracht op het gebied van informatiebeveiliging. Of ontwikkeling van een specifieke applicatie, zoals het donorregister. Overheidsorganisaties zijn steeds minder huiverig om zo’n container van het schip te halen en uit te pakken.’

Van uurtje-factuurtje naar de garantie van een resultaat

Toch kan het volgens Staps nóg beter op dit gebied. Onder meer op themadagen pleit hij in zijn toespraken voor een nog grotere omslag van onbekendheid en onbemindheid naar bekendheid en bemindheid. ‘Bijvoorbeeld door meer aandacht voor resultaatverplichte IT.’ Waarom is hij eigenlijk zo’n warm pleitbezorger van deze contractvorm? ‘Het is een goede vorm van contracteren omdat je als overheidsorganisatie wordt ontzorgd. Je gaat van een inspanningsverplichting van een leverancier en uurtje-factuurtje, naar samenwerking en de garantie van een resultaat.’ Dat kennisdelen is iets wat Staps graag doet, naast de andere taken van Centraal Contractmanagement bij ICT-professionals Rijk. ‘Waartoe ook het meten van de prestaties van dit soort contracten behoort. En het meten van de kwaliteit van het geleverde. Ministeries kunnen dan met rapportcijfers de dienstverlening van de leveranciers beoordelen.’

Roblipsiusxgaransys 0082

Succesverhalen van anderen

Voor overheidsorganisaties die met resultaatverplichte IT-opdrachten aan de slag willen gaan, heeft Staps twee heldere adviezen. ‘Durf het te doen en ga er gewoon mee aan de slag. Die durf wordt nog wel eens belemmerd. Dan vinden overheidsorganisaties het lastig om het resultaat te benoemen en er vervolgens op te sturen. Ze moeten leren te denken in termen van resultaat. En niet te focussen op de in hun ogen veilige inspanningsverplichting. Wat bijdraagt aan die andere mindset is het horen van succesverhalen van anderen. Het helpt om door andere overheidsorganisaties overtuigd te worden van de voordelen van resultaatverplichte IT. Graag brengen wij aarzelende overheidsorganisaties in contact met instanties die de stap al wél met succes hebben gezet. Een concreet beginpunt om aan de slag te gaan is dan ook: neem contact met ons op. Wij helpen je vervolgens verder om meer resultaat in IT binnen de Rijksoverheid te realiseren.’

Hedwig Pruis3

Meer weten? Neem contact op.

Hedwig Pruis

Business Development Overheid
06-15240926
h.pruis@garansys.nl