Q&A met Mark Wijnen over nearshoring bij Garansys

Algemeen

Q&A met Mark Wijnen over nearshoring bij Garansys

Wat kun je als organisatie slim doen om toch te blijven voldoen aan je klantvraag?

Nearshoring is volgens Garansys bij uitstek een mogelijke oplossing voor de IT-schaarste. Wij zijn ervan overtuigd dat het mogelijk is om succesvol samenwerkingen op te zetten met teams in andere landen.

En dan niet door het werk compleet uit te besteden, maar door de inzet van nearshoring. Het gaat er dan vooral om hoe je dit doet.

Nearshoring is het verplaatsen van werk naar een ander land dat dicht  bij het eigen land ligt. Dit omdat landen die cultureel veel
overeenkomsten hebben, vaak ook beter met elkaar kunnen samenwerken. In Europa gaat dat vaak om Oost-Europese
landen. Nearshoring is als het ware een verlengde van je eigen team, maar dan in een ander land. Dit is dus iets anders
dan outsourcen waarbij je complete projecten in zijn geheel uitbesteed. Bij nearshoring zet je één team in op twee (of
soms meer) verschillende locaties.

In deze video vertelt Mark Wijnen, Teamlead & Agile Coach, wat de concrete aandachtspunten zijn als je nearshoring wil inzetten en wat de ervaringen van medewerkers en klanten zijn.