Optimaliseer uw Agile Methoden met Garansys en NEN NPR 5333

Overheid

Optimaliseer uw Agile Methoden met Garansys en NEN NPR 5333

In het landschap van overheids-IT is het cruciaal om snel aan te passen en efficiënt te leveren. Voorheen boden traditionele watervalmethoden duidelijke voordelen zoals voorspelbaarheid en een gestructureerde fasering, die bedrijven hielpen met het plannen en managen van hun projecten. Echter, met de verschuiving naar agile praktijken, zijn veel van deze voordelen verloren gegaan. Aspecten zoals codekwaliteit, gebruikerstevredenheid en lange-termijn voorspelbaarheid blijven lastig te kwantificeren binnen de meer flexibele en dynamische agile aanpak. In deze blog belichten we dit veelvoorkomende probleem en introduceren we een veelbelovende oplossing in ontwikkeling: de Nederlandse Praktijkrichtlijn 5333, waarbij ons bedrijf Garansys een belangrijke rol speelt.

De kern van het probleem

Overheidsinstellingen omarmen agile methodieken met de intentie sneller en flexibeler te zijn in hun softwareontwikkeling. Een voordeel van agile is dat er eerder tussenproducten worden opgeleverd, wat directe resultaten en voortgang zichtbaar maakt. Echter, een uitdaging die vaak opduikt, is het effectief afspraken maken over de inzet van agile teams. Traditioneel worden deze teams vaak afgerekend op de input die zij leveren, zoals het aantal gemaakte uren. Dit is echter suboptimaal, aangezien bedrijven veel meer baat hebben bij afspraken gebaseerd op de daadwerkelijk geleverde output. Het definiëren en kwantificeren van de output van een agile team is complex, en veel bedrijven worstelen om dit concreet onder woorden te brengen en hierover duidelijke afspraken te maken.

RL402590

Agile werken en resultaatgerichtheid behouden

Agile teams werken in sprints en zijn gefocust op het snel leveren van werkende software, maar deze aanpak kan soms ten koste gaan van een strategische visie op langere termijn. Het vasthouden aan kwaliteit en consistentie binnen een flexibel framework zoals agile, zonder de grote lijnen uit het oog te verliezen, vereist een gestructureerde benadering en duidelijke meetinstrumenten.

De oplossing die NEN NPR 5333 biedt

De Nederlandse Praktijkrichtlijn 5333 biedt een kader voor het effectief meten en sturen van agile projecten met betrekking tot het duivelsvierkant: prijs, tijd, scope en kwaliteit. Bij Garansys helpen wij deze praktijkrichtlijn op te stellen en putten hierbij uit onze ervaring van het gegarandeerd op tijd en binnen budget opleveren van projecten met de juiste scope. De NPR 5333 biedt oplossingen voor het meten van het sneller, goedkoper en beter opleveren van softwareproducten, terwijl ook de tevredenheid van teamleden, gebruikers en klanten wordt verhoogd. Deze richtlijn vormt een cruciale tool om de uitdagingen van traditionele agile methoden te overkomen en de levering van hoge kwaliteit te garanderen.

Conclusie

Met de ontwikkeling van de Nederlandse Praktijkrichtlijn 5333 kan een nieuwe standaard worden gezet voor het managen van agile softwareontwikkeling, waarbij een balans wordt gevonden tussen flexibiliteit en resultaatgerichtheid. Voor overheidsinstellingen en organisaties die worstelen met het behalen van concrete resultaten uit hun agile praktijken, biedt deze richtlijn een cruciaal hulpmiddel om hun processen te versterken en de uitkomsten van projecten voorspelbaar en van hoge kwaliteit te maken. In onze volgende blogpost zullen we dieper ingaan op wat de NEN NPR 5333 precies inhoudt en hoe het kan worden geïmplementeerd om uw projectmanagement te verbeteren.

Hedwig Pruis3

Meer weten? Neem contact op.

Hedwig Pruis

Business Development Overheid
06-15240926
h.pruis@garansys.nl