Optimalisatie van API-management bij CZ

Verzekeringen

Optimalisatie van API-management bij CZ

Van centraal naar decentraal

API’s (Application Programming Interfaces) zijn cruciaal geworden voor hedendaagse bedrijfsvoering. Deze dienen als brug tussen verschillende softwareapplicaties en vergemakkelijken soepele gegevensuitwisseling en communicatie. In dit interview met Harry Villevoye, product owner van het integratieteam bij CZ, onderzoeken we de waarde van API-management en de voordelen van de gekozen decentrale aanpak in samenwerking met Garansys. 

Garansys beheert het API-management platform voor CZ, waarmee verschillende programma's met elkaar kunnen communiceren. Dit platform fungeert als koppelvlak tussen de voorkant (een website of app als gegevens gebruiker) en de achterkant (diverse systemen met gegevens als backend). Oorspronkelijk werd alle API-logica geconsolideerd in de Enterprise Service Bus, maar dit leidde tot uitdagingen doordat één team alle logica voor het vertalen van data tussen de diverse systemen moest beheren. Harry neemt ons mee in het hele proces naar decentraal API-management.   

Centrale Enterprise Service Bus

Bij centraal opgezette integratie via een Enterprise Service Bus wordt de controle en coördinatie van alle koppelingen geconsolideerd op één plek of door één team binnen de organisatie. Dit houdt in dat alle koppelingen, hun ontwikkeling, beheer, en de implementatie van beleid en standaarden, vanuit één centrale locatie worden gereguleerd. Dit kan voordelen bieden zoals een uniforme aanpak, standaardisatie en gecentraliseerd beheer, maar het kan ook leiden tot bottlenecks en langere doorlooptijden voor implementatie van wijzigingen. Harry legt uit waarom dit niet wenselijk is: ‘In de Enterprise Service Bus zat alle logica om gegevens van de backend naar de gebruikers te vertalen in één centraal systeem. Hierdoor is één team verantwoordelijk voor alles. Maar het probleem is dat dit team van elke koppeling binnen heel CZ moet weten, op welke manier de systemen aan de achterkant de gegevens aanbieden en hoe de gebruikers de informatie nodig hebben. Dat is in de praktijk niet haalbaar; je kunt niet verwachten dat één team kennis van zoveel verschillende onderdelen van CZ in huis heeft.’ 

Harry Brick

Decentrale aanpak

Decentraal API-management houdt in dat de logica voor de vertaling van gegevens wordt gedistribueerd over verschillende teams of afdelingen binnen een organisatie. Hierbij hebben individuele teams meer autonomie en controle over hun specifieke API’s. Elk team kan zijn eigen beleid, standaarden en ontwikkelingsprocessen hebben. Dit kan zorgen voor meer flexibiliteit, snelheid in ontwikkeling en betere aansluiting bij specifieke behoeften van verschillende teams. Harry licht toe: ‘De gebruiker stelt nog steeds de vraag zoals gewoonlijk. Vanuit het backend ‘vertelt’ de API welke gegevens beschikbaar zijn en wat je ermee kunt doen. De gegevens worden op een specifieke manier aangeboden en technisch toegankelijk gemaakt. Als afnemer van de gegevens kun je zelf de gegevens nog aanpassen naar eigen behoefte.’ 

Voordeel van een decentrale opzet

Het kiezen tussen centraal en decentraal API-management hangt af van verschillende factoren, zoals de grootte van de organisatie, de complexiteit van het IT-landschap, de behoefte aan standaardisatie versus flexibiliteit, en de mate van samenwerking tussen verschillende teams of afdelingen. Harry: ‘In plaats van alle kennis centraal te verzamelen over hoe die vertalingen moeten gebeuren, streven we bij CZ naar een gedecentraliseerde aanpak. De experts weten op hun gebied hoe ze gegevens moeten presenteren, welke gegevens ze vanuit een backend moeten aanbieden en de gebruiker weet wat zij nodig heeft. Op die manier zijn zij het beste in staat om de vertaling te maken die voor hen werkt.’ 

Selfservice

CZ streeft naar een decentrale, gestandaardiseerde en geautomatiseerde aanpak, waarbij selfservice kan worden gehanteerd. In een zelfbedieningsmodel kunnen gebruikers via een centraal platform of een service catalogus de gewenste API’s vinden en gebruiken op basis van hun behoeften en rechten. Dit betekent dat ze zelfstandig de benodigde autorisaties kunnen aanvragen, documentatie kunnen raadplegen, verbindingen kunnen maken en de API-functionaliteit kunnen gebruiken volgens de richtlijnen en standaarden die zijn vastgesteld binnen de organisatie. Harry: ‘Voor een organisatie zoals CZ is dit enorm waardevol. Als informatie gestandaardiseerd beschikbaar is, kan je het automatiseren zodat menselijke tussenkomst niet meer nodig is. Dit is nog toekomstmuziek, maar het is wel de richting waar we naartoe willen. Zo wordt de voorkant als een winkel voor gebruikers: je drukt op een paar knoppen en kort daarna heb je toegang tot de data aan de backends.’ 

CZ Blog Image

Team-as-a-service

‘Garansys leverde een team van vijf zeer bekwame professionals die precies wisten hoe ze een API-managementplatform moeten opzetten’, vertelt Harry enthousiast. ‘Binnen enkele maanden kreeg het team het basisplatform operationeel en ontwikkelden ze gebruiksvriendelijke handleidingen. De samenwerking met Garansys heeft ons niet alleen geholpen bij het bouwen van het platform, maar ook bij het aansluiten op de behoeften van onze business’, voegt Harry toe. Inmiddels bestaat het team uit drie teamleden waarvan Harry zegt: ‘Het is nog steeds een zeer goed uitgebalanceerd team dat zich blijft inzetten voor het uitbreiden van onze selfservice mogelijkheden.’ 

De meerwaarde voor CZ van een dedicated team: ontzorging en juiste expertise

Naast de enorme tijdsbesparing en snelheid die het oplevert, biedt het ook gemoedsrust. ‘Als product owner zou ik waarschijnlijk veel meer kopzorgen hebben gehad als ik dit alles zelf met mijn eigen team had moeten opzetten. Dat zou betekenen dat ik veel meer verantwoordelijkheid zou moeten dragen’, voegt hij toe. ‘Wat ik waardeer aan Team-as-a-service, is de ontzorging van het vormen van een team. Elk teamlid brengt niet alleen verschillende vaardigheden, maar ook een unieke persoonlijkheid met zich mee. Bij teamwisselingen verandert niet alleen de samenstelling, maar soms ook de werkwijze’, legt hij uit. ‘Gelukkig biedt Garansys de juiste expertise, waardoor ik me volledig kan focussen op het integreren van functionele ideeën vanuit de visie van CZ.’ 

Roblipsiusxgaransys 0009 Marjon

Meer weten? Neem contact op!

Marjon van Schaik

Business Development
06-10922020
m.schaik@garansys.nl