Legacy vs. Heritage

Algemeen

Legacy vs. Heritage

Legacy software... wat doe je ermee?

Eén ding is zeker, iedereen die werkzaam is binnen de IT krijgt er vroeg of laat mee te maken: legacy software. Techneuten zullen hier dan direct een 'vies' gezicht bij trekken. Legacy is tenslotte oud en niet hip of anders gezegd, kenmerkt zich door gebruik van oude technieken. Is uitfaseren dan de logische stap? Dit artikel gaat dieper in op wanneer dat wel en wanneer dat geen logische stap is en dat niet alle legacy over één kam te scheren is.

Legacy is 'oude meuk en oude technologie'.

Legacy is 'oude meuk en oude technologie' horen we vaak. Echter, als je meer functioneel ingesteld bent, realiseer je je dat de Legacy-applicatie ooit specifiek gemaakt is met een bepaald doel in het achterhoofd. Aan dat doel voldoet de applicatie nog steeds en - indien kwalitatief goed gemaakt - vaak ook nog heel goed. Het is niet voor niets dat de Amerikaanse NASA tot 2011 de spaceshuttle liet vliegen op basis van software uit 1970. De software was super stabiel en veilig; het vervangen van de applicatie zou enorme investeringen (tijd en geld) vereisen om eenzelfde niveau te bereiken. Bovendien rijst dan meteen de vraag wat is dan exact de toegevoegde waarden zijn van deze nieuwe software…

 

Twee categorieën

Garansys gelooft in de principes van SLCM (Smart Life Cycle Management). Wat wil zeggen dat vroeg of laat je binnen je organisatie software tegen gaat komen die het predikaat legacy heeft gekregen. De vraag is dan: wat doe je ermee? Vanuit onze ervaring bij diverse klanten hebben wij geleerd om 'oude' software niet allemaal over één kam te scheren, maar te beoordelen naar de waarde. Daarbij zijn twee verschillende categorieën te onderscheiden: legacy en heritage. Wanneer je deze worden vertaald, zegt het al best veel. Legacy = erfenis, heritage = erfgoed. Erfenis is haast een 'gegeven', terwijl erfgoed meer iets is wat je dient te koesteren.

 

Legacy vs. heritage

Teruggrijpend op de vraag: 'Software legacy, wat doe je ermee?' helpt het om het onderscheid te maken in legacy en heritage. Waarbij legacy gedefinieerd wordt als oude software waarvan de functionaliteit vervangen wordt door een nieuw systeem of niet meer noodzakelijk is (lees: geen toegevoegde waarde meer heeft voor de business). Heritage is weliswaar ook oude software, maar die functionaliteit wordt niet vervangen en is zeker nog noodzakelijk in termen van toegevoegde waarde voor de business. 

 

Afscheid nemen

Hierna worden de keuzes eigenlijk heel eenvoudig. Legacy is niet noodzakelijk, dus: (direct) afscheid nemen. Heritage is wel noodzakelijk voor de business: dus binnen de SLCM-gedachte, is het zaak dat continuïteit van de functionaliteit geborgd is. Dit laatste kan door de oude applicatie te vitaliseren, te vervangen door een ander product of een specifieke andere oplossing voor te realiseren.

Roblipsiusxgaransys 0009 Marjon

Meer weten? Neem contact op.

Marjon van Schaik

Business Development
06-10922020
m.schaik@garansys.nl