Klantcase: Quayn-platform versterkt met partnership tussen Bureau ICE en Garansys

Algemeen

Klantcase: Quayn-platform versterkt met partnership tussen Bureau ICE en Garansys

Partnerschap tussen Bureau ICE en Garansys: Betrouwbare IT-ondersteuning voor de digitale transformatie van het Quayn-toetsplatform

Bureau ICE (onderdeel van Sanoma Learning) is een bedrijf dat toets- en examenproducten ontwikkelt voor het onderwijs. Het bedrijf zorgt ervoor dat er eerlijk gemeten wordt en dat individuen inzicht krijgen in hun eigen ontwikkeling. Dit sluit aan bij de visie van Bureau ICE om leerlingen en studenten niet ‘af te rekenen’, maar hen juist te helpen in hun ontwikkeling en ze te laten worden wie ze zijn. In deze klantcase lees je hoe Bureau ICE een betrouwbare IT-partner vond in Garansys, die hen helpt bij het beheer en verdere digitalisering van het Quayn-platform. Dit platform is volledig gericht op het samenstellen en afnemen van toetsen door docenten op scholen. Met Garansys heeft Bureau ICE daar in de afgelopen jaren een volwaardig partnership voor opgebouwd. Janneke Helsloot, manager van de afdeling Productmanagement, is erg tevreden over de manier waarop Garansys meedenkt en samenwerkt om het product te verbeteren en te onderhouden.

Janneke Helsloot legt uit dat haar afdeling zich richt op productontwikkeling voor het onderwijs en dat ze daarbij goed luisteren naar de behoeften binnen het onderwijs en alert zijn op wat er speelt in de markt.
“Een toets moet een antwoord geven op een vraag die je hebt. Je hebt een bepaald onderwijsaanbod en je wilt weten of het onderwijsaanbod opgepikt wordt door de leerlingen. Welke doelen worden beheerst en aan welke doelen moet nog gewerkt worden? Dat is relevant om weer een volgend stapje te zetten. En daar is een toets een prima middel voor wat ons betreft. En het moet dus ook niet gaan over... er komt een vijf of een zes of een zeven uit. Maar er moet dus vooral heel relevante, rijke informatie uitkomen.”

Nog beter afstemmen op behoeften

Bureau ICE heeft begin 2022 De Rode Planeet overgenomen en daarmee het toetsplatform Quayn. Wat volgens Janneke uniek is aan dit platform is dat docenten zelf de toetsen kunnen samenstellen, aanpassen of zelf maken. “We waren op zoek naar een betrouwbare partner die ons kon helpen bij het beheer van dit platform en Garansys was al betrokken vanuit de eerdere ontwikkeling van dit platform. Het was voor ons dan ook logisch dat zij het onderhoud van het platform bleven doen. In de samenwerking met Garansys hebben we gemerkt dat zij niet alleen technisch zeer bekwaam zijn, maar ook goed kunnen communiceren met onze interne product owner. Deze product owner is degene die de klantbehoefte vertaalt naar concrete wensen voor het Quayn-platform.

Het beheer van het Quayn-platform gebeurt nu in nauwe samenwerking tussen onze product owner en het team van Garansys. Onze product owner formuleert de wensen en Garansys vertaalt deze naar technische oplossingen. Op deze manier zijn we erin geslaagd om het Quayn-platform nog beter af te stemmen op de specifieke behoeften.”

Dichteropjeklant

Volwaardig partnership

Sinds de samenwerking met Garansys is Janneke erg tevreden over de manier waarop Garansys meedenkt en samenwerkt om het product door te ontwikkelen. Zij ziet de samenwerking als een volwaardig partnership waarbij beide partijen met elkaar optrekken.

"Een van de dingen die ik onderscheidend vind aan Garansys is dat ze ons product begrijpen en ons helpen om het nog beter te maken", aldus Janneke. "Ze kennen de applicatie goed en weten hoe ze ons kunnen helpen, ondanks dat ze de onderwijsmarkt niet volledig kennen. Dat is echt een expertise die ze hebben opgebouwd."

Vertrouwen

Korte lijnen en snel schakelen

Daarnaast is Janneke ook tevreden over de manier waarop Garansys het beheer uitvoert. "Het verloopt netjes conform de SLA en de punten worden goed opgepakt en afgestemd. Maar mocht er toch iets zijn, dan kan ik altijd terugvallen op Marjon van Schaik, Managing Director van Garansys. De korte lijn is prettig en we kunnen snel schakelen."

Volwaardig meedenken

De technologie achter het Quayn-platform is aan vernieuwing toe en om die reden wil Bureau ICE het huidige product integreren in bestaande toetssoftware van Bureau ICE. Aan de samenwerking voor de doorontwikkeling van Quayn door Garansys komt dan uiteindelijk ook een einde. Wat Janneke erg waardeert is de volwassenheid van Garansys in deze bijzondere samenwerking. "We hebben aan het begin van het project afgesproken dat als het nieuwe platform klaar is de samenwerking stopt. Maar Garansys denkt ondanks die boodschap, nog steeds met ons mee en wil het platform goed laten lopen en ook meedenken over hoe we het product af kunnen schalen en de kennis kunnen overdragen. Dat is echt heel open. "

Menselijke component

Tot slot benadrukt Janneke nog waarom zij de samenwerking met Garansys als prettig ervaart.  "We hebben oprecht een fijne samenwerking met Garansys. Als er een keer wel iets is, dan is het contact heel laagdrempelig. Ik kan bellen of even appen en we vinden elkaar snel. Garansys is een IT-bedrijf', maar de menselijke component is enorm aanwezig!”

Roblipsiusxgaransys 0009 Marjon

Meer weten? Neem contact op!

Marjon van Schaik

Business Development
06-10922020
m.schaik@garansys.nl