Is applicatiebeheer een verzekering voor continuïteit

Algemeen

Is applicatiebeheer een verzekering voor continuïteit

Als er een probleem is....

...schieten mensen en bedrijven elkaar graag te hulp. Juist in deze turbulente tijden zien we dat gelukkig veel gebeuren. Naast spontane hulp is dit eeuwenoude principe in de loop der tijd ook uitgegroeid tot een collectieve afspraak: een verzekering. Soms ontstaat de vraag of applicatiebeheer uitbesteden eigenlijk ook niet een verzekering is. Op die vraag gaat dit artikel dieper in.

Al in de 17e eeuw werd voor het eerst gebruik gemaakt van een verzekeringsmaatschappij, een ‘compagnie’. Zo’n collectief zorgde ervoor dat handelaars riskante missies konden uitvoeren en voor mogelijk kostbare ongevallen werden behoed. Het resultaat? Een levendige handel met welvarende bedrijven.

 

Afdekken

Een verzekering is dus een afspraak tussen een verzekeringsmaatschappij en een verzekeringnemer. Met zo’n afspraak dekt de verzekeringnemer de mogelijke financiële gevolgen van een risico. De grote vraag is: wat dekt iemand af die applicatiebeheer uitbesteed? Financieel risico? Vaak wel, soms ook niet. Wij zien in de markt nog steeds nacalculatie beheervormen, waarbij eigenlijk zelf dit risico niet afgedekt wordt. Continuïteit dan wellicht? Ook dat meestal niet.. in de markt zijn er nog steeds beheervormen met reactietijden, welke continuïteitsgarantie geeft dat? 

Als een organisatie het beheer van een applicatie uitbesteed verwacht zij juist wel continuïteit van die applicatie en dat risico’s zoveel mogelijk afgedekt zijn. Daarbij verwachten ze een partner die meedenkt en aanpassingen doet aan de dienstverlening die gegeven wordt, doordenkend in de lijn van de verzekeringswereld, adviserend over het aanpassen van de verzekering, omdat het erop lijkt dat iemand over verzekerd is voor zijn huidige situatie.

 

Meer dan een verzekering

In onze optiek is applicatiebeheer meer dan een verzekering. Centraal staat een maximale Return on Investment van een applicatie: er is immers vaak flink in geïnvesteerd. Door een proactieve houding aan te nemen, is het mogelijk om in iedere levensfase van een applicatie de maximale toegevoegde waarde kunnen bieden aan de gebruikers. Om dit op een goede manier in te vullen werkt Garansys volgens de principes van Smart Life Cycle Management. 

Volgens de Smart Life Cycle Management is het nodig de servicedienstverlening continu aan te passen aan de behoefte die hoort bij de desbetreffende levensfase van de applicatie. Bij een nieuwe applicatie richt men zich bijvoorbeeld voornamelijk op het verbeteren van het gebruik van de applicatie tot deze zich in de volwassenheidsfase bevindt. Daaropvolgend zal de fase ontstaan waarin aanpassingen nodig zijn, dit zie je vaak bij verandering van omgevingsinvloeden. Uiteindelijk komen we aan in de fase waarbij er voornamelijk gezorgd wordt voor de in stand houding van een applicatie, waarbij vooral reactief wordt gehandeld en het beleid erop gericht is om changes te ontmoedigen. Pas in dat stadium kun je applicatiebeheer zien als een verzekering, een afdekking van risico’s.

Roblipsiusxgaransys 0009 Marjon

Meer weten? Neem contact op.

Marjon van Schaik

Business Development
06-10922020
m.schaik@garansys.nl