Innoveren met het powerplatform

Algemeen

Innoveren met het powerplatform

En de kracht van AI

Met het PowerPlatform van Microsoft is het mogelijk omsnel en effectief IT-oplossingen te creëren voor business problemen. Met de komst van AI (Artificial Intelligence) Builder maakt Microsoft de kracht van AI eenvoudig toepasbaar voor specifieke business scenario’s. In dit artikel gaan we hier iets dieper op in en vertellen we ook hoe je de AI Builder kan gebruiken.

Met Machine Learning (ML) en artificialintelligence is het mogelijk om innovatieve oplossingen te creëren. Denk hierbij aan het automatisch herkennen van informatie en op basis daarvan concrete beslissingen nemen of adviezen geven. Het maken van AI-modellen is specialistisch werk; deze capaciteit is op dit moment bijzonder schaars in de markt en daarmee kostbaar. Met de komst van AI-builder kiest Microsoft ervoor om kant-en-klare, door hen ontwikkelde AI-modellen beschikbaar te maken voor veelvoorkomende business scenario’s. Het voordeel hiervan is dat iedereen, ook zonder diepgaande IT-kennis, nu AI-capaciteiten kan gebruiken. Onderstaand vind je een overzicht van de hele powerplatform omgeving en de plek die AI-builder daarin inneemt.

 

Hoe gebruik je Al-builder

Het toepassen van AIbinnen het Powerplatform kent altijd dezelfde vijf stappen:

 

1. Kies het juiste model

De eerste stap is het kiezen van het AI-model wat je wilt gebruiken uit een lijst van standaard beschikbare modellen. Momenteel zijn dit er vier (hieronder later meer).

 

2. Selecteer je data

Het AI-model heeft data nodig om zichzelf te configureren. De meeste modellen hebben hiervoor een afhankelijkheid van het common datamodel. Er zijn echter uitzonderingen die hun data uit andere bronnen kunnen halen.

 

3. Configureer je AI-model

De standaardmodellen kennen een beperkt aantal instelmogelijkheden om ze op de juiste manier te configureren. Denk hierbij aan het selecteren van de juiste velden uit je database of het instellen van juiste filters op je data.

 

4. Train het model

Laat het model op basis van je data zichzelf trainen. In deze fase zorg je ervoor dat je het model voorziet van voldoende data en de resultaten beoordeelt en eventueel aanpast. Als je dit hebt gedaan is je model gereed voor publicatie.

 

5. Publiceer je model

Publiceer je model om het beschikbaar te maken voor je apps in PowerApps en je processen in PowerAutomate.

 

 

Keuze uit de beschikbare modellen

Op dit moment zijn er vier modellen beschikbaar in de AI-builder. Dit zijn:

 

1. “Prediction”

Dit is het meest generieke model van de vier beschikbare modellen. Met dit model is het mogelijk om ja/nee antwoorden te krijgen op basis van historische data en historische uitkomsten. Denk hierbij aan scenario’s dat je op basis van diverse data elementen wilt bepalenof een klant een product gaat kopen.

 

2. “Object Detection”

Met dit model is het mogelijk om op basis foto’s specifieke kenmerken (zoals een serienummer) te herkennen.

 

3. “Text Classification”

Met dit model ben je in staat om natuurlijke taal om te zetten specifieke tags. Als voorbeeld kun je hier denken aan het omzetten van de tekst “Ik ben ontevreden over mijn aankoop” naar “klacht” en “product” en deze vervolgens juist te retourneren binnen het serviceproces.

 

4. “Form Processing”

Met dit model is het mogelijk om documenten te vertalen naar data. Het model herkent op basis van je data de juiste datavelden en geeft tevens terug hoeveel vertrouwen het algoritme heeft in de juistheid. Scenario’s waar je dit model goed kan gebruiken is het herkennen van facturen, bestellingen etc.

 

 

Onze ervaring

Hoewel nog in de preview fase en het aantal modellen nog beperkt is, zien wij in AI builder zeker de mogelijkheden voor organisaties om toch hun processen verder te optimaliseren met AI zonder de heftige investeringen die nu nodig zijn voor het maken van eigen AI-modellen. Zelf zijn wij ook aan het experimenteren met deze AI-Builder.

Roblipsiusxgaransys 0009 Marjon

Meer weten. Neem contact op

Marjon van Schaik

Business Development
06-10922020
m.schaik@garansys.nl