Het bepalen van de juiste KPI’s in ESG-rapportages

Maritiem

Het bepalen van de juiste KPI’s in ESG-rapportages

Veel bedrijven praten tegenwoordig over duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Maar de markt vraagt om meer dan alleen mooie woorden; bedrijven moeten ook aantonen dat ze daadwerkelijk stappen zetten, door hierover te rapporteren in de ESG-rapportage. Dit vereist heldere KPI’s, betrouwbare data en rapportages die inzicht bieden en sturing mogelijk maken. Welke KPI’s zijn essentieel voor het opstellen van ESG-rapportages en het verkrijgen van de juiste inzichten?

ESG-wetgeving

ESG staat voor ‘Environmental, Social and Governance’. Deze drie pijlers worden gebruikt om duurzaamheidsprestaties van bedrijven te beoordelen. Hoe hoger een bedrijf scoort op deze ESG-criteria, hoe duurzamer het bedrijf is. ESG-wetgeving zorgt ervoor dat bedrijven zich gestimuleerd voelen zich te richten op duurzaamheid, transparantie en maatschappelijke verantwoordelijkheid. De ESG-rapportage is dan ook van groot belang voor bedrijven die hun niet-financiële prestaties willen beheren en rapporteren. 

Scherm­Afbeelding 2024 02 05 Om 14.59.30

De eerste stap: bepaal wat belangrijk is

Begin met nadenken over de juiste KPI’s is het advies van Robin Hart, business consultant bij Garansys. “Hoewel de eisen snel strenger zullen worden, schrijft de overheid nog niet precies voor wat er in de ESG-rapportage moet staan. Als bedrijf heb je dus de ‘vrijheid’ om zelf te bepalen wat je wilt rapporteren op het gebied van milieu en sociaal beleid. Dat betekent dat de eerste stap is om te bepalen wat belangrijk is. Ga niet rapporteren om te voldoen aan de verplichting, maar denk liever na over wat relevant is voor het bedrijf en de stakeholders. Stel jezelf de vraag: ‘Wat vinden wij belangrijk om over te rapporteren?’ Dit helpt om gericht te werken aan relevante ESG-doelen.”

Kiezen van de juiste KPI’s

Hoewel de ESG-rapportage momenteel nog vaak vrijwillig is, zijn er ontwikkelingen in Europa om dit verplicht te stellen voor bepaalde bedrijven middels de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), die op 5 januari 2023 in werking is getreden. Dit verplicht bedrijven gefaseerd tot de ESG-rapportage, ook binnen de maritieme sector. De rapportage omvat onderwerpen als recycling, uitstoot van broeikasgassen, ecologische effecten, gezondheid en veiligheid van werknemers.

Na het bepalen van wat belangrijk is, is de volgende stap volgens Robin dan ook het kiezen van de juiste KPI’s: “De KPI’s moeten relevant zijn voor zowel het bedrijf als de stakeholders. Bij maritieme dienstverlener Vertom zijn bijvoorbeeld KPI’s zoals brandstofverbruik relevant, maar bijvoorbeeld ook de omgang met afval en drinkwater gebruik aan boord van de schepen kunnen interessant zijn.” Verder kunnen KPI’s gericht op operationele efficiëntie, afvalbeheer en gezondheid en veiligheid van de bemanning inzichten bieden voor het verbeteren van ESG-prestaties in de maritieme sector.

Aan de slag met de ESG-rapportage

Robin nodigt u uit voor een gesprek om te verkennen welke KPI’s voor u belangrijk zijn. “De ESG-rapportage is voor grote bedrijven al verplicht, maar vanaf volgend jaar geldt dit ook voor kleinere organisaties. Daarom is het nu tijd om na te denken over de juiste KPI’s en te zorgen dat de benodigde data beschikbaar is. De ESG-rapportage biedt een kans om transparant en verantwoordelijk te ondernemen, wat uiteindelijk bijdraagt aan een duurzamere en aantrekkelijkere bedrijfsvoering.”

Neem contact op met Robin om samen te sparren over de mogelijkheden binnen uw bedrijf.

Rlxgaransys 2 0057 Michiel

Meer weten? Neem contact op!

Michiel Leenaers

Business Development
0614688177
m.leenaers@garansys.nl