Digitalisering bij een Nederlandse zorgverzekeraar

Verzekeringen

Digitalisering bij een Nederlandse zorgverzekeraar

De behoefte om direct toegang te hebben tot informatie is groter dan ooit

Dat we direct online toegang hebben tot onze klantgegevens is inmiddels vanzelfsprekend. Steeds meer (zorg)verzekeraars werken data-driven. De IT-innovaties in deze sector blijven zich ontwikkelen. De data die verzekeraars verzamelen wordt ingezet om service op maat te kunnen leveren. Zo beschikken sommige verzekeraars over een geautomatiseerde telefonische helpdesk, die op basis van spraakherkenning een passend antwoord kunnen geven. Ook online chatbots zijn bijna niet meer weg te denken. Maar hoe gaat digitalisering samen met een sector waarbij juist de menselijke aanpak zo van belang is? En het uiteindelijk draait om zorg? We spraken met de IT-manager van een innovatieve zorgverzekeraar.

Multichannel service

“Steeds vaker zien we dat de klantbehoefte om snel en duidelijk antwoord te krijgen op eenvraag belangrijker wordt en dat het niet meer uitmaakt via welke kanaal ditverloopt. Eengoede balans en afstemming tussen de verschillende contactpunten met de klant, met nadrukop het onlinekanaal waar de informatie 24 /7 beschikbaar is, zorgt voor service op maat vooral onze klanten en dit tegen zo efficiënt mogelijke operationele kosten. Digitalisering in onzebranche is daarom niet weg te denken. Er is een overtuiging dat wanneer je niet mee gaat indeze ontwikkelingen, je in de toekomst de boot mist.”

De zorgverzekeringsbranche is vooral gericht op de mens en het ‘beter doen’, commercieelgezien is er een minder groot belang. Wat voor effect heeft dat op IT? “Er wordt op ditmoment veel geïnvesteerd in de digitalisering van de service. Maar gezien de stijgende zorgkosten en de daarbij horende premie is nog niet helder hoe ver de klant bereid is hiervoor te betalen. Het blijkt dat op dit moment, onder aan de streep, de klant nog kiest voor degoedkoopste zorgverzekering, niet voor de beste service. Het ideale plaatje is datdigitalisering juist kan leiden tot het snijden in de kosten, wat betekent dat er een zo laagmogelijke premie aangeboden kan worden. Of dit daadwerkelijk mogelijk is zullen we in dekomende jaren ondervinden.”

 

Inzet Artificial Intelligence (AI)

“We proberen steeds meer relevante data te benutten, mits de klant daar toestemming voorgegeven heeft. Dat betekent dat we op alle online platformen klantinformatie -data-kunnenverzamelen zodat de klant zo snel en zo optimaal mogelijk geholpen wordt. Zo kunnenchatbots gehele gesprekken voeren en direct koppelingen maken met de informatiepagina’svan de website. Wanneer het juiste antwoord niet gevonden wordt kan er direct contactopgenomen worden met een medewerker die precies weet waar het vraagstuk ligt door hetzoekgedrag wat men heeft gedaan online. Daarmee ondersteun je niet alleen de klant, maarook de medewerker van een zorgverzekeraar.”

 

Preventieve zorg

Een gezonde leefstijl is echt een thema van nu. Hoe ga je daar als zorgverzekeraar mee om? “Als zorgverzekeraar denk je er niet alleen over na hoe je de service kan verlenen, maar ook hoe je de klant kan ondersteunen zo gezond mogelijk te leven. Hier liggen namelijk te grootste kansen. Er zijn al diverse IT-ontwikkelingen die de klant helpen. Door de combinatie van big data en Artificial Intelligence kan men steeds beter voorspellen. Men kan, met slimme apparatuur, zoals smartwatches en apps, data genereren en hier preventief advies op geven.  Zo is er een app ontwikkeld waarbij je binnen 30 seconden weet of een plekje verdacht is of niet. Beoordeelt de app het vlekje als ‘hoog risico’ dan wordt direct het advies gegeven om naar een arts te gaan. Dat scheelt een afspraak met de huisarts én met een dermatoloog.”

 

Tweedeling

“Toch zitten we zitten midden in een tweedeling. De groep die op dit moment de meeste zorgnodig heeft, hecht waarde aan de persoonlijke uitleg, daarom wordt de urgentie mindergevoeld. De toekomstige zorgbehoevenden zijn opgegroeid met technologie en weten nietbeter. Het belang voor een technisch goedwerkende oplossing neemt daardoortoe. Dat zorgverzekeraars vol inzetten op digitaal is zeker. Wanneer een consument weet datze minder betalen, maar daarvoor altijd eerst met een robot communiceren wordt mogelijkin de toekomst voor lief genomen.  De tijd zal het ons gaan leren.”

Roblipsiusxgaransys 0009 Marjon

Meer weten? Neem contact op.

Marjon van Schaik

Business Development
06-10922020
m.schaik@garansys.nl