De Nesma Functiepunt­analyse

Algemeen

De Nesma Functiepunt­analyse

Zo stel je de functionele omvang van een applicatie vast

Hoe kun je de omvang van een softwareapplicatie vaststellen en op welke manier moet je deze methode toepassen?

Meten is weten is een bekende uitspraak. In ons leven vragen we ons dan ook regelmatig af: “hoe lang is dat?”, “hoelang duurt dat?” en “hoeveel weegt dat?”. We meten omdat we iets willen weten en er iets mee gaan doen. Kunnen we op zo’n zelfde manier meten aan een softwareapplicatie? Natuurlijk kunnen er nu al zaken aan een applicatie worden gemeten, zoals de hoeveelheid menu-items of hoe veel regels softwarecode er zijn geschreven. Maar wat zou je kunnen gaan meten aan een softwareapplicatie als je daar ICT-gerelateerd iets mee zou willen gaan doen? Er is al veel onderzoek naar gedaan want zo kan je immers je projectinspanning achterhalen. Hoe kun je nu de omvang van een softwareapplicatie vaststellen? Dat kan aan de hand van de Nesma Functiepuntenanalyse. Maar hoe werkt deze meetmethode? Wij leggen het aan je uit.

Met welke eenheid moet je meten?

Uit onderzoeken is naar voren gekomen dat wanneer je gaat meten aan de hoeveelheid functionaliteit dat een systeem moet gaan bevatten, dat je daarmee bepaalde inschattingen kunt doen. Denk hierbij aan de inschatting hoelang het duurt om een systeem te maken. ‘’Vakkundig’’ meten lukt alleen met behulp van afgesproken standaard eenheden. En gelukkig bestaat er voor het vaststellen van de hoeveelheid functionaliteit in een softwareapplicatie ook zo’n standaard eenheid, namelijk Nesma Functiepunten. Deze eenheid is vastgesteld door ISO en vastgelegd in een richtlijn. Door de te ontwikkelen applicatie te analyseren met behulp van de door Nesma opgestelde telrichtlijnen, kun je de omvang van dat systeem vaststellen. De uitkomst wordt uitgedrukt in de eenheid Functiepunten (FP). Vele onderzoeken hebben uitgewezen dat er een relatie bestaat tussen de functionele omvang van een applicatie en hoeveel uur ontwikkeltijd er van je development team nodig is om dat te maken. Op die manier kan je je projectinspanning achterhalen.

 

Waaruit bestaat de Functiepuntenanalyse (FPA)?

In de uitvoering van de Functiepuntenanalyse (ook wel FPA genoemd) moet je kijken naar twee typen functionaliteiten. Enerzijds de gegevens die het systeem gebruikt en anderzijds dat wat de gebruiker daarmee doet. Deze functionaliteiten worden vervolgens onderverdeeld in vijf soorten.

  1. Invoerfuncties
  2. Uitvoerfuncties
  3. Opvraagfuncties
  4. Interne gegevensverzamelingen
  5. Externe gegevensverzameling

 

Hoe werkt de Nesma Functiepuntenanalyse methode?

Goed nieuws; het toepassen van deze methode is verrassend eenvoudig. Iedereen met een beetje gevoel voor functionaliteit kan het binnen een paar uur leren en zelfstandig toepassen.

Je start met het maken van een lijstje van alle soorten gegevens die in het systeem worden opgeslagen en die door het systeem worden geraadpleegd. Dit is de eerste helft van je Functiepuntenanalyse (FPA).

In de tweede helft van de analyse maak je een lijstje van alle functionaliteiten die de gebruikers van het systeem met eerder uitgezochte gegevens kunnen doen. Typische functionaliteiten zijn het vastleggen en bewerken van gegevens en ook het tonen van gegevens op een scherm.

Zoals hierboven benoemd, maak je onderscheid in de functionaliteiten door deze te verdelen onder de vijf soorten. Elk van deze soorten telt met een eigen aantal punten mee in de totaal telling van je Functiepuntenanalyse.

Op basis van je geanalyseerde lijst met functionaliteiten stel je alle soorten vast, waardoor je het aantal functiepunten per functiesoort ontdekt. Wanneer je alle punten per soort bij elkaar optelt, weet je de functionele omvang van de gehele applicatie, uitgedrukt in Functiepunten (FP).

Door gebruik te maken van deze meetmethode kun je een systeem binnen één à twee dagen inschatten, terwijl een Agile team hier mogelijk een jaar aan werkt. Door jouw projectinspanning meetbaar te maken, kun je efficiënter werken en heb je meer inzicht in het verloop van jouw project.

 

Wil je eens vrijblijvend sparren over hoe jouw project zo efficiënt mogelijk ingericht kan worden? Voel je welkom om contact met ons op te nemen!

Rlxgaransys 2 0057 Michiel

Meer weten? Neem contact op.

Michiel Leenaers

Business Development
06-14688177
m.leenaers@garansys.nl