Een succesvolle Dynamics 365 implementatie

Algemeen

Een succesvolle Dynamics 365 implementatie

We geven je graag 5 tips

Een succesvolle implementatie van Dynamics 365 gaat niet vanzelf. Dynamics 365 implementaties zijn uitdagend, omdat je net als bij alle implementaties te maken krijgt met verschillende stakeholders en afdelingen enuiteenlopende belangen binnen de organisatie. Daarnaast grijpen CRM-implementaties vaak in op complexe bedrijfsprocessen die in de loop van jaren zijn ontstaan en waar men aan gewend is. De implementatie van een nieuw systeem dat gepaard gaat met verandering zal daarom ook vaak weerstand oproepen bij je medewerkers. Maar Dynamics 365 succesvol implementeren is wel degelijk mogelijk! Hoe? We geven je graag deze 5 tips:

1. Zoek processen die knellen

Waarom ga je Dynamics 365 implementeren? Wat wil je bereiken? Is je wens techniek-gedreven of wil je bestaande processen vertalen naar Dynamics? Of zijn er processen die knellen en moet er iets veranderen? In alle gevallen is het belangrijk om te bepalen voor welke processen het gebruik van Dynamics 365 ook echt een toegevoegde waarde biedt. Voer hierover in de organisatie het gesprek, en maak de organisatie klaar om mee te gaan in de verandering.

 

2. Zorg voor een goede fundering

Waarom start je zo’n kostbaar traject? Het moet duidelijk waarom er iets moet veranderen en vaak ligt er een business case aan ten grondslag. Om de verandering tot stand te brengen, moet je een competent team samenstellen. Je team zal bestaan uit in-en externen, zoals functionele en technische consultants, scrum masters en architecten. Selecteer teamleden die je business begrijpen, het liefst vergelijkbare ervaring hebben en waar je een goede klik mee hebt; je gaat tenslotte een poos met ze samenwerken. Stel een Product Owner aan die communicatief vaardig is en als spreekbuis kan en mag optreden namens de organisatie.

 

3. Gebruik Scrum

Wij hebben gezien dat Dynamics 365 uitermate geschikt is om met Scrum te ontwikkelen. Scrum is een iteratief en stapsgewijze ontwikkelmethodiek die samenwerken bevordert. Het implementeren van complexe bedrijfsprocessen in Dynamics 365 kost tijd. Door deze op te breken in hapklare iteraties is het mogelijk om stapsgewijs feedback te verzamelen, bij te sturen en verbeteringen aan te brengen tijdens de implementatie. Het resultaat is een product dat beter aansluit bij de wensen en eisen van de klant.

 

4. Begin met kleine, tastbare en concrete successen.

Verhoog gebruikersadoptie door eerst kleine delen van bestaande processen te vervangen. Probeer een proces te vinden dat zoveel mogelijk binnende standaardfunctionaliteit van Dynamics 365 kan worden vormgegeven. Dit voorkomt complex maatwerk en verhoogt daarmee de kans op een geslaagde implementatie. De eerste bescheiden successen creëren draagvlak binnen je organisatie en zorgen voor positieve energie bij je medewerkers en het projectteam. Zo kun je voortvarend door met de volgende stappen van je implementatie.

 

5. Verbeter jezelf

Luister tijdens en na een iteratie naar je medewerkers en het projectteam. Hebben jullie het probleem opgelost? Vier je successen, maar heb ook oog voor verbeterpunten en stuur steeds bij waar nodig. Zo ga je samen voor het beste resultaat. Succes!

Roblipsiusxgaransys 0009 Marjon

Meer weten? Neem contact op.

Marjon van Schaik

Business Development
06-10922020
m.schaik@garansys.nl